V programu Socialne aktivacije Domžale - Kamnik se izvajajo različne dejavnosti, s katerimi se krepijo socialne, funkcionalne in delovne kompetence vključenih oseb. Izvaja se večje število raznovrstnih izobraževanj, predvsem v obliki delavnic, ki bodo mozaik različnih področij – jezikovno, računalniško, podjetniško, ekonomsko, osebnostno, komunikacijsko in drugo.