V okviru projekta "Točka SoDELOVANJA" se odvijajo različne aktivnosti, dejavnosti in ostali organizirani dogodki, v katere so vključeni udeleženci programa, se predstavljajo javnosti, krepijo svoje socialne, funkcionalne in delovne kompetence.

Skozi program so se odvijali naslednji dogodki:


Obisk koordinatorjev iz MDDSZ

✎ 30. 12. 2019
(Vtis udeleženca - avtor: Martin Mazi)


Poleg izvajalca projekta »Točka SoDELOVANJA« GeRI (Gerontološki raziskovalni inštitut) na območju Domžal in Kamnika, sta velik del tega projekta tudi koordinatorja socialne aktivacije, Peter Rebolj in Simona Leskovšek. Koordinatorja skrbita za ustrezno izvedbo programa in usklajujeta deležnike v regiji. Tako sodelujeta z Centrom za socialno delo ter Uradom za delo.

Koordinator je bil tudi vstopna točka za nas, ki smo se hoteli prijaviti na program socialne aktivacije - »Točka SoDELOVANJA«. Na uvodni predstavitvi je podrobno, a na razumljiv način, razložil vsebino programa, pridobitve za udeležence, časovni okvir, namen, pogoje za vključitev ter izkušnje iz prejšnjih izvedb. Kasneje smo zainteresirani opravili individualen razgovor s koordinatorjem, kjer so odgovarjali na vprašanja, nas vodili skozi postopek vpisa ter se na splošno dobro spoznali.

Peter in Simona sta nas obiskala že nekajkrat, da preverita delovanje, napredek, zadovoljstvo z delodajalci in predvsem vzdušje v skupini. Udeleženci in izvajalci smo obnovili dotedanji potek programa ter želje za bližnjo prihodnost.

Kljub dolžnostim so ti obiski bolj neformalne narave in gre bolj ali manj za izmenjavo zgodb med vsemi, ki smo na tak ali drugačen način vpleteni v projekt »Točka SoDELOVANJA«. Navsezadnje sta tudi mreženje in komunikacija še dva namena, katera želimo doseči oziroma izboljšati. To je »socialni« del te aktivacije.

Na koncu s tem dobiš uvid, da je projekt večji, kot se zdi na prvi pogled.



Obisk Državnega zbora

✎ 14. 12. 2019
(Vtisi udeležencev)


V soboto, 14. decembra 2019, smo udeleženci projekta Socialne aktivacije obiskali slovenski Državni zbor. Za mnoge od nas je bil to prvi obisk te ustanove.

Prva postaja vodenega ogleda je bila velika dvorana, kjer smo z balkona za obiskovalce prisluhnili vodiču o zgodovini in delovanju parlamenta ter o nastanku in posebnostih arhitekturne zasnove.

Ogledali smo si nekaj prostorov, med njimi veliki salon, konferenčno sobo za novinarje ter preddverje velike dvorane Državnega zbora. V velikem salonu smo izvedeli, da je v stavbi še vedno v uporabi pohištvo iz FLRJ (Federativne ljudske republike Jugoslavije), ki je obstajala med leti 1945 in 1963. Med ogledom smo videli nekaj umetniških del, ki so del stalne zbirke ter protokolarna darila. Izbrana umetniška dela pa si v večjem obsegu lahko ogledamo ob posebnih priložnostih kot npr. Poletna muzejska noč.

Voden ogled smo zaključili v preddverju velike dvorane, kjer je skozi fresko upodobljena zgodovina Slovencev, od naselitve do sredine dvajsetega stoletja. Freska je delo slikarja Slavka Pengova, naslikana med letoma 1958 in 1959, njegova mojstrovina pa je dolga kar 67,4 m.

Obisk je bil izredno zanimiv in z veseljem bi ga še kdaj ponovili.

Avtorji: Živa Kalaš, Martina Bukovec, Martin Mazi



Tečaj španščine

✎ 2. 12. 2019
(Vtis udeleženca - avtor: Martin Mazi)


V skupini projekta »Točka SoDELOVANJA« v Domžalah smo skupaj prišli ljudje različnih ozadij, izkušenj in okoliščin. Tako med udeleženci pogosto prihaja do srečanja z drugačnimi pogledi na svet in znanj, do katerih drugače verjetno ne bi prišli. Višek takih izmenjav predstavlja učenje španščine, katero vodi Martina, saj je s potepanji po južni Ameriki dobila izjemno znanje španskega jezika.

V dobri uri lomljenja jezikov z izgovorjavo tujih črk in zvokov kot so ñ, ll, q in njihovimi kombinacijami z drugimi zlogi, se počasi vpeljujemo v slovnico in pravopis tega živahnega jezika. Španski jezik se govori precej hitro, vsaj v primerjavi s slovenščino, pri tem pa je še vsak zlog zelo pomemben. Naredi napako in lahko pride do popolne spremembe pomena besede in stavka. Še dobro, da se spopadamo z novim jezikom tukaj in ne v Španiji, kjer bi verjetno dobili začudene poglede ali celo smeh in se lahko za zdaj izognemo takšnim nerodnim situacijam.

Poleg izgovorjave pride največ težav tudi z dvema različnima glagoloma »biti« in s spreganjem pravilnih ter nepravilnih glagolov. In to že v sedanjiku, prvemu spreganju izmed štirinajstih odvisnih od časa, razpoloženja in aspekta. Že res, da ima slovenščina dvojino, ampak ne verjamem, da je španščina kakorkoli lažja od slovenščine.

Vendar nas to ne moti. Mnogim od nas je možnost učenja novega jezika vznemirljiva, saj bi si drugače težje našli čas in denar za takšne tečaje. Vsekakor pa bo pridobitev vsaj malo posluha za dialekt dobra popotnica za naprej in utegne še prav priti na kakšnem potovanju.



Pomoč pri delovni terapiji

✎ 29. 11. 2019

Osebnostna rast

(Vtis udeleženca - avtor: Martin Mazi)


Projekt »Točka SoDELOVANJA« je več kot zgolj iskanje zaposlitve. Že, je velik del tega, ampak gre s tem tudi posameznikov napredek na vseh področjih, ne samo karieri. Osebnostna rast in duševno zdravje sta zelo pomemben del tega, čeprav sta bila mnogo let potisnjena v ozadje.

V programu smo si vsak drugi teden vzeli dobri dve uri za razvoj osebnosti s pomočjo gostujoče Mateje Svet. Ja, tista Mateja Svet, ki je bila pred Tino Maze najuspešnejša slovenska smučarka, kar lahko podkrepijo medalje s svetovnih prvenstev in olimpijskih iger. In ja, tudi nihče od nas udeležencev ni vedel, da je terapevtka na psihiatrični kliniki in vodi skupine.

Ob naših srečanjih smo ob različnih dejavnostih spoznavali sebe in krepili vsak svoj jaz. Vse dejavnosti so bile zabavne in poučne, kombinacija, o kateri lahko šole le sanjajo. V vsaki dejavnosti se razvija zgodba, o nas ali pa le ustvarjena z naše strani. Mar nismo na konci vsi zgodbe? Tudi prebrati je nekatere od nas težje kot druge.

Kljub temu, da težko napišeš tako izkušnjo na življenjepis, bi lagal, če bi zanikali koristi, ki smo jih dobili v teh urah. In ali ni največji kompliment dejavnosti to, da je minila prehitro. Pri tej je bilo zagotovo tako.



Bolhar d. o. o.

✎ 19. 11. 2019
(Vtis udeleženca - avtor: Martin Mazi)


Kot del projekta »Točka SoDELOVANJA« so se skozi potek k nam prišli predstavit podjetja in delodajalci. Eno izmed takih podjetij je bilo Bolhar d.o.o., usnjarsko podjetje iz Lukovice, ki ima dobesedno več kot stoletno zgodovino.

Gospod Matija Bolhar je opisal bogato preteklost tega družinskega podjetja, delovanje ter vizijo za prihodnost. Podjetje ima tudi podružnice v bližnjih državah (Avstrija, Srbija, Hrvaška) in je eno vodilnih podjetij v svoji panogi.

Najbolj zanimivi so bili nekateri prikazani izdelki: vzorci usnja in pa gasilski škornji. Podjetje deluje z veliko različnimi vrstami usnja, od telečje do bivolje, katero se nato uporabi v različnih dejavnostih. Zanimiva je bila tudi njegova pripoved, kako se je podjetje soočilo s finančno krizo, katero so uspešno prebrodili.

Vsekakor je bilo lepo slišati izkušnje uspešnega slovenskega podjetja iz prve roke. Družini Bolhar želimo veliko uspeha še naprej.



IC Geoss

✎ 19. 11. 2019
(Vtis udeleženca - avtor: Martin Mazi)


Ena od ustanov, ki se nam je prišla predstavit, je bil izobraževalni center Geoss iz Litije. Predstavila jo je direktorica Sabina Rovšek, ki je presenetila s svojo mladostjo in prepričanost vase in poslanstvom podjetja.

IC Geoss se sicer ukvarja z izobraževanjem odraslih in ponujajo številne srednješolske in visokošolske programe na različnih področjih, od tehnike pa do vzgoje predšolskih otrok. Poleg teh programov ponujajo tudi mnoge tečaje in seminarje, sodelujejo pa tudi na številnih projektih.

Kljub veliki konkurenci IC Geoss stalno razvija in nadgrajuje svoje dejavnosti, saj je v njihov program vsako leto vključenih približno 1000 ljudi. Izobraževalni center je zelo predan in želi pomagati razviti človekov osebnostni razvoj tako kot kariernega. Stalno tudi iščejo kakovosten in motiviran kader, s katerim želijo postati vodilna ustanova na področju izobraževana odraslih v svoji regiji in okolici.

IC Geoss je podjetje, ki stalno opazuje moderne trende in se nanje uspešno prilagaja. Ne samo, da ima plemenito vizijo, ampak lahko to tudi podkrepijo s svojim delom, kar manjka številnim slovenskim podjetjem.

Izobraževalnemu centru IC Geoss želimo veliko uspeha še naprej in se veselimo nadaljnjega sodelovanja z njimi, saj so prijavitelj projekta »Točka SoDELOVANJA«.



Računalništvo

✎ 14. 11. 2019
(Vtis udeleženca - avtor: Martin Mazi)


Ena prvih dolgotrajnih dejavnosti projekta »Točka SoDELOVANJA« je bilo učenje, oziroma utrjevanje poznane računalniške pismenosti, predvsem programov Microsoft Word in Excel. Glavni cilj (poleg novih veščin, seveda) je bilo uporabiti pridobljeno znanje za izdelavo boljšega življenjepisa in vloge za zaposlitev. Hm… sposobnost za pisanje življenjepisa, katero lahko nato tudi napišemo na življenjepis. Kako prikladno. Ko bi le vse bilo tako lahko.

Raznolikost ljudi v skupini pričakovano prinaša tudi mešano poznavanje omenjenih programov, nekateri so to že počeli v prejšnjih službah in so predhodno vešči takih opravil medtem, ko so drugi redkeje naleteli na potrebo za temeljitejše znanje računalništva. Tako smo vsi napredovali, nekateri hitreje, nekateri počasneje, a vendarle vsi.

Kljub temu, da se Microsoftovi programi niso veliko spremenili, so se vseeno veliko spremenili. S tem mislim predvsem na to, da se je skozi leta mnogo bolj povečala njihova moč in zmogljivost, z vsako novo različico za nekaj korakov naprej. Tako se hitro pojavi razlika med tistimi, ki te programe zgolj znajo uporabljati, od mojstrov upravljanja z njimi.

Ne glede na vse, so bile na koncu ure računalništva dober razlog (ali izgovor, odvisno koga vprašate), za posodobitev naših življenjepisov. Kasneje smo tudi dobili odziv izvajalcev in soudeležencev, kar je prispevalo h končni obliki dokumentov.

In kakšna je lekcija? Tudi če misliš, da nekaj že znaš, to ni ovira, da znanja ne bi izboljšal. Ignoranca je slaba samo, če je nočeš popraviti.



Žale d. o. o.

✎ 13. 11. 2019
(Vtis udeleženca - avtor: Martin Mazi)


Na siv, deževen, novembrski dan smo se s skupino socialne aktivacije odpravili na ogled pokopališča Žale. Pa ne zato, da bi si ogledali grobove preminulih, ampak da pokukamo v zaodrje tega kraja in spoznamo njegovo delovanje.

Skozi kompleks nas je vodil vodja v javnem podjetja Žale d.o.o., ki je iz dolgoletnih izkušenj vodil po objektu tako suvereno kot, da bi to bil njegov drugi dom. In verjetno je nekaj resnice na tem. Že uvodna dvorana, kapela, je dajala vtis modernosti in elegance kljub morbidni naravi okoliša in dejavnosti. Dela s smrtjo so tako drugačna, da je res potrebno osebno priti tja, če želiš vsaj deloma razumeti ozadje celotnega procesa.

Mrtvi ne čakajo in zato morajo uslužbenci biti stalno pripravljeni na delo in ga opraviti razmeroma hitro, od dovoza umrlih do pokopa, sežiga, izbora žare ali krste… Ti ljudje trdo delajo zato, da imajo svojci čim manj drugih obveznosti ob težkih časih. Na splošno velja, da zaposleni zelo hitro odidejo ali pa ostanejo precej dolgo. Potrebno je razviti trdo kožo za takšna dela, a med delavci ni bilo naleteti na turobno vzdušje, ki bi ga pričakovali na pokopališču. Prav presenetljivo so se vsi zdeli marljivi in v dobrem razpoloženju. Med kolektivom se redno izmenjujejo šale, tudi črn humor in tako se zdi celoten objekt, ironično zelo živ.

Res je bil to izlet, ki je mnogim med nami dodobra odprl oči. Toplo priporočam obisk tega objekta, in tega ne pravim kar tako.



Karierni sejem

✎ 7. 11. 2019
(Vtis udeleženca - avtor: Martin Mazi)


S projektom »Točka SoDELOVANJA« smo se 7. novembra 2019 odpravili v Ljubljano na karierni sejem v Cankarjevem domu. Dogodek je organiziral portal mojedelo.com s partnerji, ki so: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad in Evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

Namen sejma je pomagati ljudem do nove zaposlitve, da se spoznajo z različnimi podjetji, pridobijo nove veščine in izobrazijo o posameznih področjih in razmerami na trgu dela. Za podjetja pa je to izjemna priložnost, da napolnijo svoj kader z novimi delavci in, da širijo svoje ime med potencialne stranke.

Sejem je poleg stojnic, kjer so se zbrali predstavniki več kot 80 podjetij, ponujal tudi nekatere zanimive dejavnosti. Tako so nas lahko slikali za življenjepis s profesionalnim fotoaparatom, ponudili individualno karierno svetovanje za razjasnitev in izboljšanje karierne poti in brezplačna psihometrična testiranja, kjer smo lahko izvedeli svoje osebne lastnosti in kompetence. Navsezadnje je potrebno poznati samega sebe, da se lahko kar najbolje predstaviš potencialnim delodajalcem.

Za konec pa naj še omenim številna predavanja, kjer so lahko posamezniki, podjetja in ostale ustanove delili svoje zgodbe o uspehu in nasvete za prihajajoče delo. Predavanja in delavnice so med drugim nudila informacije iskanju prvega dela, uporabi programa Excel, o vtisu, izgorelosti, povezave trga dela in interneta itd.

Vsekakor je takšen sejem ena najboljših priložnosti za razvoje vsake kariere. Toplo priporočamo obisk za naslednje izvedbe sejma.



Finančno opismenjevanje

✎ 6. 11. 2019
(Vtis udeleženca - avtor: Martin Mazi)


S skupino projekta »Točka SoDELOVANJA« smo večkrat gostili potencialne delodajalce in predstavnike podjetij. Eden prvih takih je bil Franci Kovač, ustanovitelj Pisarne Kovač d.o.o. iz Domžal, ki se ukvarja z računovodstvom. Pri nas je poleg predstavitve svojega podjetja in dela imel tudi predavanja o tematiki osebnih financ.

Že prvič nas je navdušil s svojim pristopom, ki je deloval zelo sproščeno in samozavestno, vendar je kljub temu pokazal zelo veliko zakladnico znanja o področju ekonomije. Najboljši vtis pa je pustil z osebnimi izkušnjami z različnimi strankami in načini dela z njimi ter praktičnimi primeri in zanimivostmi kot, na primer, aktualni podatki o potrošnji na črni petek in razporeditev osebnih stroškov na posamezna področja.

Lepo je vedeti tudi, da gospod Kovač daje veliko pozornosti na dobrobit svojih delavcev in ekipni duh. Če na koncu potegnemo črto, je lepo in dobro vedeti najmanj, da je pri dobrem ravnanju z osebnim premoženjem potrebno še kaj več kot številka plače in, da ni potrebno podjetju biti suhoparen in zategnjen zato, da deluje uspešno.

Gospodu Kovaču bi se lepo zahvalil za ure zanimivih predavanj in upam, da se bomo še srečali, bodisi poslovno ali zunaj dela.



Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor

✎ 25. 10. 2019
(Vtis udeleženca - avtor: Martin Mazi)


Udeleženci projekta »Točka SoDELOVANJA« smo 25. oktobra 2019 na dan suverenosti in tudi dan odprtih vrat obiskali Predsedniško palačo v Ljubljani. Družbo so nam poleg izvajalcev programa delali tudi štirje stanovalci Doma upokojencev Domžale z njihovo spremljevalko in za vse nas je bila to prva priložnost obiska te ustanove. Po prihodu nas je z nagovorom sprejel Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, ki je nato vodil slovesno podelitev državnih odlikovanj reda za zasluge. Kulturni program so oplemenitile pevke iz mednarodno nagrajene vokalne skupine Vox Angelica, pred palačo pa je bila, kot je to že običaj ob državnem prazniku, postrojena častna straža slovenske vojske. Po programu smo si ogledali tudi pisarni predsednika ter ostale delovne prostore predsednikovega urada, ki so na ta dan še posebej sijali v soju lestencev in bile opremljene s številnimi zastavami naše države in Evropske unije. Velik vtis so pustile tudi razstavljene slike in posebna darila, katere prejme na obiskih in gostovanjih tujih visokih državnikov, diplomatov in voditeljev.

Drugače siv, a topel sobotni dan je bil tako zanimiva izkušnja za vse obiskovalce dogodka, katerega bi si mnogi želeli ponoviti ob še kakšni priložnosti.





Pričetek projekta

✎ 23. 10. 2019
(Vtis udeleženca - avtor: Martin Mazi)


Z oktobrom 2019 smo pričeli s tretjo izvedbo programa socialne aktivacije. Izvedba samega projekta »Točka SoDELOVANJA« bo trajala šest mesecev, kjer nas bo 15 udeležencev iz okolice Domžal in Kamnika iskalo nove poti in širili možnosti naših karier in življenjskih ciljev.

Dobro je vedeti, da bo prvi mesec programa namenjen predvsem spoznavanju med udeleženci in izvajalci ter seznanitvi s podrobnostmi programa, ki spodbuja k aktivnemu sodelovanju. Tudi tukaj velja načelo, da več kot si pripravljen delati za izboljšanje svoje situacije, boljši odziv boš dobil in preko programa se nam bodo tako odprle številne veze in možnosti, katere brez programa socialne aktivacije ne bi zmogli priskrbeti.

Na delavnicah bomo pridobili nova znanja in izkušnje ter nadgradili že dosežene kompetence. S skupinskim delom in individualnimi pogovori se bomo tudi lotili krepitve osebnostnega razvoja in samopodobe in hkrati poskrbeli, da vsak udeleženec prejme podporo in priložnosti, ki so prilagojene izrecno njemu.

Ambicij nam zagotovo ne manjka in trdno verjamemo, da bo ta izkušnja v izjemni meri pripomogla k oblikovanju naše kariere, osebnosti in sposobnosti uporabe talentov, katere premoremo. Z veseljem bomo tudi delili naše odzive in vtise za potrditev našega napredka in kot spodbuda za skupine, ki utegnejo še priti.



Socialna aktivacija Domžale - Kamnik © Vse pravice pridržane 2017 - 2022