V okviru projekta "Točka SoDELOVANJA" se odvijajo različne aktivnosti, dejavnosti in ostali organizirani dogodki, v katere so vključeni udeleženci programa, se predstavljajo javnosti, krepijo svoje socialne, funkcionalne in delovne kompetence.

Skozi program so se odvijali naslednji dogodki:


Računalništvo

✎ 29. 7. 2020


Udeleženci s koncem julija pričnejo z učenjem oziroma utrjevanjem računalniške pismenosti, predvsem programov Microsoft Word in Excel. Glavni cilj je uporabiti pridobljeno znanje za izdelavo boljšega življenjepisa in vloge za zaposlitev. Raznolikost udeležencev v skupini pričakovano prinaša tudi mešano poznavanje računalniških programov - nekateri so uporabljali programe že v prejšnjih službah in so hitreje opravili vaje, medtem ko so drugi naleteli na potrebo za temeljitejše znanje računalništva.Osebnostna rast

✎ 22. 7. 2020


Osebnostna rast in duševno zdravje sta najpomembnejša za napredek in ohranjanje integritete na vseh področjih življenja. potisnjena v ozadje. V projektu imajo udeleženci vsak drugi teden dobri dve uri delavnico za razvoj osebnosti s pomočjo gostujoče Mateje Svet, ki je specializirana terapevtka na psihiatrični kliniki in vodi skupine. Na srečanjih ob različnih dejavnostih bodo spoznavali sebe in krepili vsak svoj jaz.Zavod za šport in rekreacijo Domžale

✎ 16. 7. 2020


Na Zavodu za šport in rekreacijo v Domžalah je udeležence sprejel v. d. direktor Aleš Florjančič, ki je predstavil delovanje zavoda, kako je organiziran in s čim vse se ukvarjajo v Občini Domžale in v sosednjih občinah. V upravljanju imajo veliko objektov, ki zahtevajo vzdževanja, popravila, oskrbovanje in še marsikaj, kar s svojim širjenjem kapacitet potrebujejo vedno kakšno dodatno pomoč, s čimer so odprti za različne oblike sodelovanja.Park Martina Krpana

✎ 16. 7. 2020


V sklopu trajnostnega razvoja v občini Domžale, so si udeleženci ogledali degradirano območje Ten-tena in njegove okolice ter ugotavljali kakšne načrte ima za to območje občina, kaj bi bilo smiselno, kaj realno. Udeleženci so podali svoja mnenja, kaj se jim je zdelo pomembno, kaj bi se še lahko izvedlo. Pri trajnostnem razvoju je vedno v ospredju zadostitev vseh treh stebrov: gospodarski, družbeni in okoljski. Ko dosežemo ravnovesje med vsemi stebri, dobimo razvoj, ki je trajnosten, vzdržen, medsebojno povezujoč in napreden z ohranjanjem naravnih virov.

Primer dobre prakse v občini Domžale smo si ogledali oživitev enega dela degradiranega območja med Ten-tenom in zeleno osjo Kamniške Bistrice, nov park Park Martina Krpana. Park vsebuje geomantsko zaokrožene poti, veliko kurišče s prostorom za sedenje v krogu, mlada drevesa, nadstrešnico, aktivna orodja ter toaletne prostore. Kot posebnost aktivnih orodij je vsekakor poligon Disk golfa, ki je umeščen v naravno okolje z naravnimi ovirami.

Posebnost parka je geomantična zasnova, ki s svojo bio-energijsko funkcijo blagodejno povezuje naravo in mesto. Park je zasnovan v skladu z geomantičnimi načeli upoštevanja življenjske energije za zdravje prostora in ljudi. Z aktivnim obiskom se krepi vitalni stik z Zemljo v bioritmu okolja.Predstavitev Doma upokojencev Domžale

✎ 14. 7. 2020


Mag. Nataša Zalokar, direktorica Doma upokojencev Domžale, je udeležence sprejela na vrtu, jim predstavila dom, njihovo delovanje, ter možnosti o zaposlitvah. Predstavila je njihovo zelo raznoliko delo, kdo in kaj vse delajo, spregovorila je o družabništvu, delovnih terapijah ter ostalih dejavnostih v domu. V Domu upokojencev Domžale je tudi Točka Spominčica, ki je demenci prijazna točka. V sklopu te točke deluje tudi Alzheimer Caffe, kjer se redno srečujejo svojci, zdravniki, negovalci, oboleli ter drugi strokovnjaki iz omenjenega področja.Predstavitev podjetja Pisarna Kovač ter pričetek delavnice Finančno opismenjevanje

✎ 14. 7. 2020


Franci Kovač, ustanovitelj Pisarne Kovač d.o.o. iz Domžal, je predstavil svoje podjetje, ki se ukvarja z računovodstvom in svojo E-VEM točko. Po predstavitvi je nadaljeval z delavnico Finančno opismenjevanje, ki se je udeležencem zdela zelo zanimiva in poučna ter iz vsakdanjega življenja. Skozi delavnico bodo udeleženci osvojili osnovne pojme financ, dobili globji vpogled v svetovne, domače in osebne številke.Iskanje potencialnih delodajalcev

✎ 9. 7. 2020


Udeleženci so iskali in napisali seznam potencialnih delodajalcev, pri katerih bi lahko spoznavali delovne procese, se zaposlili ali kako drugače sodelovali. S potencialnimi delodajalci smo stopili v stik in se dogovarjali za nadaljne možnosti sodelovanja.Predstavitev podjetja in zavoda Jazon

✎ 8. 7. 2020


Ustanoviteljica in direktorica podjetja Jazon, ga. Lenka Puh, je udeležencem predstavila svoje podjetje, ki deluje že več kot 30 let. Jazon deluje po načelih Etri, s katerim spreminjajo navade na področjih ekonomije, ergonomije in etične ekonomije. V sodelovanju z Zavodom Jazon razvijajo delovna mesta za najtežje zaposljive. Nudijo storitve: oskrbovalec pisarn, arhivar, skrbnik, kopirnica in invalidske kvote.

Udeleženci so z velikim zanimanjem poslušali, spraševali in občudovali raznolikost in iznajdljivost delovnih mest, zaključenih in tekočih projektov...Pohod ob Kamniški Bistrici

✎ 7. 7. 2020


Z udeleženci smo se podali na pohod ob Kamniški Bistrici, ki povezuje Domžale in Kamnik. Kamniška Bistrica s svojim sistemom mlinščic predstavlja zeleno os regije in s svojim vodnim in obvodnim prostorom omogoča bogat naravni biotop, veliko možnosti rekreacije in sprostitve. Prvi začetki izkopov mlinščic so bili namenjeni razbremenitvi hudourniških poplav, na katerih se je kasneje pričel razvoj žag, mlinov in fužin, danes pa na njih nastajajo mikro hidroelektrarne.

Na pohodu so se udeleženci sproščali, spoznavali med seboj, ugotavljali skupne točke interesov, hobijev ter ostalih zanimivosti.Pričetek projekta

✎ 26. 5. 2020


S koncem maja smo pričeli z 2. ciklom programa socialne aktivacije projekta "Točka SoDELOVANJA". Izvedba projekta bo trajala šest mesecev s 15 udeleženci iz okolice Domžal in Kamnika.

V zadnjem tednu junija smo pričeli s spoznavanjem med udeleženci in izvajalci ter seznanitvi s podrobnostmi programa, ki spodbuja k aktivnemu sodelovanju. Na delavnicah bodo pridobili nova znanja in izkušnje ter nadgradili kompetence.Socialna aktivacija Domžale - Kamnik © Vse pravice pridržane 2017 - 2022