Projekt socialne aktivacije sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Gre za nov pristop obravnave uporabnikov na centrih za socialno delo in uradih za delo.

Osnovni namen projekta je prispevati k večji socialni vključenosti in zmanjševanju tveganja revščine. Socialna aktivacija predstavlja celovit pristop obravnave in reševanja problematike dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči, ki imajo pogosto zapletene socialne in zdravstvene težave, so socialno izključeni, ranljivi, nemotivirani za spremembe in zaradi vseh težav skupaj so pogosto težje zaposljivi.

Projekt je zasnovan kot krepitev njihovih socialnih in delovnih  kompetenc, pridobivanju novih znanj in spretnosti, ki bi pripomogle k njihovemu opolnomočenju in ponovni vključitvi v družbo.

Glavni namen jih je približati trgu dela in zaposlitvi.