Skupina 1

Skupina je pričela s programom 23. 10. 2019 s 15 udeleženci in zaključila 24. 6. 2020. Program je bil v tem času časovno in prostorsko prilagojen zaradi razglasitve epidemije COVID-19 in kljub temu v celoti opravljen.

Skupina 2

25. 5. 2020 se je pričel 2. cikel programa socialne aktivacije s 15 udeleženci.

Udeleženci

Projektne skupine se bodo izvajale od 2019 do 2022. V skupino je vključenih po 15 oseb iz regijske enote Domžale in Kamnik. Skupina vključenih oseb je močno heterogena (starost, izobrazba, delovne izkušnje).

Partnerji

Za izvajanje projekta smo se povezali z več kot 30 delodajalci s področja Domžal in Kamnika z okolico, ki bodo vključenim osebam predstavili svoje organizacije, procese dela in pri katerih bodo vključene osebe spoznavale procese dela, da se bodo po zaključku programa lažje ponovno vključile na trg dela.

Ves čas izvajanja projekta tesno sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, koordinatorjema socialne aktivacije, Centroma za socialno delo in Uradom za delo.

Povezave

Prijavitelj projekta:

IC Geoss

Partnerji:

Dom upokojencev Domžale

Bolhar d. o. o.

Pisarna Kovač d. o. o.
Zavod za šport Domžale