V skupino je vključenih po 20 oseb iz regijske enote Domžale in Kamnik. Skupina vključenih oseb je močno heterogena (starost, izobrazba, delovne izkušnje). 1. skupina udeležencev je vključena od 23. 10. 2017 do 30. 9. 2018 in 2. skupina udeležencev od 1. 9. 2018 do 30. 7. 2019.