3. CIKEL

V programu Točka SoDELOVANJA se izvajajo različne dejavnosti in aktivnosti, s katerimi se krepijo socialne, funkcionalne in delovne kompetence vključenih oseb. Izvedeno je bilo večje število raznovrstnih izobraževanj, predvsem v obliki delavnic, ki so bili mozaik različnih področij – jezikovno, računalniško, podjetniško, ekonomsko, osebnostno, komunikacijsko in drugo.

Z vključenostjo v program, so udeleženci pridobili oziroma krepili svoje socialne kompetence, kot so:

- kolektivnost

- sodelovalnost

- sposobnost empatije

- solidarnost

- medgeneracijsko sodelovanje

- komunikativnost

- samozaupanje

- samopodobo

- in podobno.

Z vključenostjo v delovno okolje pri različnih delodajalcih so udeleženci pridobili oziroma krepili svoje funkcionalne kompetence, kot so:

- samostojnost

- prilagodljivost

- timsko delovanje

- zmožnost učenja

- digitalno pismenost

- pisanje prijav za delo

- in podobno.

Z vključenostjo v delovno okolje pri različnih delodajalcih so udeleženci pridobili oziroma krepili delovne kompetence, kot so:
- strokovnost
- vestnost opravljanja dela
- reševanje problemov na delovnem mestu
- prilagodljivost
- sistematičnost
- javni nastop
- pripadnost
- sodelovalnost
- in podobno.